Bestyrelse, værdier mm. - Idrætshøjskolen Aarhus
Bestyrelse, værdier m.m.

Bestyrelsen

Formand: Lene Christiansen, Leder af Springcenter Aarhus og næstformand i GymDanmark
Næstformand: Thomas Pallesen, Professor og institutleder, Statskundskab Aarhus Universitet
Medlem: Per Sønderup, Adm. direktør Jutlander Bank
Medlem: Morten Svensson, Direktør, developer og iværksætter. Uddannet ingeniør
Medlem: Finn “Beton” Jensen, Landstræner for Dansk Sejl Union og Team Danmark, Årets Idrætsleder 2011
Medlem: Henrik Vinther, Projektchef, Nordkabel
Medlem
: Tue Fisker, Seminarielektor på Læreruddannelsen VIA
Suppleant: Lene Tanggaard, Professor i pædagogisk psykologi, Institut for Kommunikation Aalborg Universitet
Suppleant: Per Andersen, tidligere lærer og forstander på IHÅ
Bestyrelsens advokat: Søren Kamp Nørrebæk, Partner i Bech-Bruun Advokatfirma

Værdigrundlag

De centrale værdier på Idrætshøjskolen Aarhus er:
Hjemlighed, nærvær, respekt, holdånd og engagement.

Vi laver jævnligt målinger blandt vores elever omhandlende højskolens værdigrundlag. På den måde får vi en vurdering af, hvilke værdier der er vigtige for eleverne, og hvordan vi som højskole performer på dem. Nedenfor ser du seneste måling fra 2014. Næste måling laves i efteråret 2020.

Værdier

kønspolitik

På Idrætshøjskolen Aarhus har vi vedtaget en kønspolitik, der betyder, at vi tilstræber en ligelig kønsfordeling på vores lange kurser for at sikre den bredest mulige sammensætning i vores elevgruppe. Vores elevhold oprettes derfor så vidt muligt med en fordeling mellem hun- og hankøn på højst 55/45 eller 45/55. Helt konkret betyder det, at vi opretter venteliste på den gruppe, der først overstiger 55% af det budgetterede elevantal for det pågældende elevhold, så vi frem mod kursusstart kan forsøge at rette op på ubalancen i kønsfordelingen. På den måde sikrer vi den bredest mulige elevgruppe, hvilket er medvirkende til, at vi kan leve op til vores kursers hovedsigte, der er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Andre kønstyper, som eksempelvis transkønnede, er selvfølgelig også meget velkomne på vores kurser.

Seneste måling (december 2014)

Vores seneste måling er tilbage fra december 2014. Her besvarede 100 elever undersøgelsen, hvilket svarer til, at der var en besvarelsesprocent på 86%. Vi anser det derfor som en repræsentativ og valid undersøgelse. Hovedresultatet er, at eleverne er særdeles tilfredse, og det er de rigtige værdier, vi måler på. Endelig viser målingen, at der er en meget fin sammenhæng mellem, hvad eleverne vurderer som vigtigst, og hvor vores højskole performer bedst. I målingen fra 2014 spurgte vi ind til vores daværende værdier, som var Samarbejde, Engagement, Respekt, Udvikling og Aktivitet.

1. I hvor høj grad mener du, at Idrætshøjskolen Aarhus lever op til følgende værdier?

2. Hvor vigtig opfatter du følgende værdier?

Konklusion på måling (december 2014)

Mellem 79 % og 100 % af eleverne vurderer, at Idrætshøjskolen Aarhus i “høj grad” eller “meget høj grad” lever op til skolens centrale værdier. Ledelsen og bestyrelsen for Idrætshøjskolen Aarhus har besluttet, at det mål, man stræber efter, er, at minimum 80% af eleverne skal vurdere, at Idrætshøjskolen Aarhus i “høj grad” eller “meget høj grad” lever op til værdierne. Målingen viser, at dette mål er opfyldt for alle fem værdier.

Diverse dokumenter

Herunder finder du diverse relevante dokumenter, som frit kan downloades som PDF.

Vedtægter for idrætshøjskolen aarhus

Vurdering af undervisningsmiljø

Årsplan 2020-2021
idrætshøjskolen aarhus

mærk stemningen på ihå med en rundvisning

Overvejer du, om du skulle tage på højskole, men er du i tvivl, om det er noget for dig? Så kom og besøg os. Den bedste måde at blive afklaret på er ved at mærke stemningen, møde de mennesker, der er på højskolen, og se vores omgivelser og mange faciliteter med egne øjne.

Livet på #IHAARHUS

Scroll til toppen