Studievejledning - Idrætshøjskolen Aarhus
Studievejledning

Få hjælp til afklaring

Savner du inspiration og ideer til, hvad du skal i fremtiden? Eller hvilke muligheder du har? I dagens Danmark har du som ung et utal af muligheder og valg, og det kan være både svært og uoverskueligt at skulle træffe en beslutning. For nogen skal der ny inspiration til, for andre er en sparringssamtale vejen mod en afklaring. Vores studievejleder kan hjælpe dig i den rigtige retning.

Studievejledning

Studievejledning for dig

På Idrætshøjskolen Aarhus tilbyder vi formel studievejledning. Vores udgangspunkt er det livgivende møde, hvor du som elev bliver mødt med sparring i den tvivl, overvejelse og udfordring, der optager dig. Strukturen er én til én–samtale, gruppevejledning eller vejledning ind i fællesskaber. Aktiviteterne er centrerede om:

  • At afsøge valgmuligheder og træffe valg
  • Vidensdeling om den konkrete ansøgning om optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse via hhv. kvote 1 og kvote 2
  • At udfærdige den bedst mulige motiverede ansøgning
  • Forståelse og brug af optagelsesproceduren via www.optagelse.dk

På forårsopholdet har vi et samarbejde med Studievalg Danmark – Center Østjylland, som udbyder en uddannelsesdag for højskoler, hvor de gennemgår og igangsætter processen om uddannelsesansøgning med de nyeste tiltag, som vores elever skal være opmærksomme på. Her er desuden inspiration til studier i udlandet og info for internationale studerende i Danmark.

Ved du, hvad du vil?

Studievejlederen på IHÅ kan hjælpe dig med næsten alt, hvad der handler om studievalg og ansøgningsprocesser. Du kan altid spørge vores studievejleder til råds eller aftale en samtale med hende. Desuden vil hun arrangere uddannelsesdag, gruppevejledninger og lave vejledning i højskolefællesskabet.

Vores lærere vil også altid gerne hjælpe med gode råd og erfaring. Deres forskellige uddannelsesbaggrunde kan også være god inspiration – ligesom en af dine nye højskolevenner muligvis kender til en uddannelse, der lige kunne være den rigtige for dig.

på højskole i din kommende studieby?

Aarhus er en fantastisk studieby med en stort udvalg af uddannelsesinstitutioner. Faktisk betyder de mere end 50.000 studerende i byen, at Aarhus har Danmarks største andel af 20-29-årige. De mange unge studerende giver anledning til et spændende kultur- og byliv, som du allerede kan lære at kende, mens du går på IHÅ. Mange gamle IHÅ’ere vælger at blive i Aarhus og finder en billig boligløsning ved at gå sammen og finde en lækker lejlighed nede i byen.

brug din højskoletid i kvote 2

Et højskoleophold kan være en god kvalifikation, som du kan bruge i en motiveret ansøgning til de uddannelsessteder, der ønsker det – hvilket oftest er ifbm. en kvote 2 ansøgning. Hvis du er interesseret i at søge ind på en af idrætsuddannelserne på universitetet, fysioterapeut-studiet eller seminariet, kan flere af vores instruktør- eller trænerkurser også være brugbare for dig som forberedelse og dokumentation. Vi hjælper dig med at planlægge dit højskoleophold, giver gode råd til at få skrevet den bedst mulige ansøgning og sørger selvfølgelig for diplomer og certifikater for dine kurser.

Mentorvejledning og mentorordning

Mentorelever (mentees) på IHÅ får tilknyttet en personlig mentor, som er uddannet gennem Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i kunsten at varetage et mentorskab. Sammen etableres trygheden og overblikket til at mentee kan påbegynde sin personlige udvikling i højskolens forpligtende fællesskab. Der lægges vægt på:

  • Forhåndskendskab til skolen og ugeskemaet
  • Ugentlige møder og samtaler
  • Overblik som base til at agere på egen hånd
  • Samarbejde med tilknyttet uddannelsesvejleder

Link til FFD’s side med information omkring Mentorordningen her.

Mentor

mærk stemningen på ihå med en rundvisning

Overvejer du, om du skulle tage på højskole, men er du i tvivl, om det er noget for dig? Så kom og besøg os. Den bedste måde at blive afklaret på er ved at mærke stemningen, møde de mennesker, der er på højskolen, og se vores omgivelser og mange faciliteter med egne øjne.

Livet på #IHAARHUS

Scroll to Top