Forretningsbetingelser - sommerkurser - Idrætshøjskolen Aarhus

SAMTYKKE – OPTAGELSE PÅ IDRÆTSHØJSKOLEN AARHUS

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Idrætshøjskolen Aarhus foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, af de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger, artikel 10 straffeattester og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Ved tilmelding giver du dit samtykke, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 pkt. a, samt artikel 9 stk. 2 pkt. a til, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Idrætshøjskolens forpligtigelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Videregivelse af personoplysninger vil i den forbindelse kunne ske til:

Danmarksstatistik
Kulturministeriet/undervisningsministeriet
Skolens revisor

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor vil kræve et nyt konkret samtykke.

Vi vil løbende slette personoplysninger, som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Sletning af personoplysninger vil blive foretaget efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark.

Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger ud over forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en mail til: data@ihaarhus.dk med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage må du regne med, at det vil betyde, at dit ophold på Idrætshøjskolen Aarhus skal bringes til ophør da Idrætshøjskolen ikke vil kunne leve op til dennes forpligtelser som højskole.

BETALING
Betaling skal foregå i henhold til en betalingsopgørelse I vil modtage per mail. Som 1. rate opkræves 1.000,00 kr. per voksen til betaling senest 8 dage efter tilmelding. Som 2. rate opkræves det resterende beløb til betaling senest 10. maj 2024. Ved afbud indtil 8 uger før kursusstart returneres 50% af jeres indbetalte beløb.

AFLYSNING AF KURSUS
Gennemførelse af hver enkelt kursus afhænger af antallet af tilmeldinger. Ved evt. aflysning af et kursus vil tilmeldte deltagere få besked senest fire uger før og refunderet deres fulde indbetaling.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Idrætshøjskolen i Aarhus
Vejlby Centervej 53
8240 Risskov
Cvr: 28297319

Tlf. 86213800
Mail: ihaa@ihaarhus.dk
Web: www.ihaarhus.dk

Scroll to Top