Forretningsbetingelser - seniorkursus - Idrætshøjskolen Aarhus

Samtykke og forretningsbetingelser
Ugekursus: "Højskole for aktive seniorer"

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Idrætshøjskolen Aarhus foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, af de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger, artikel 10 straffeattester og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Ved tilmelding giver du dit samtykke, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 pkt. a, samt artikel 9 stk. 2 pkt. a til, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Idrætshøjskolens forpligtigelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Videregivelse af personoplysninger vil i den forbindelse kunne ske til:

Danmarks Statistik
Kulturministeriet/Undervisningsministeriet
Skolens revisor

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor vil kræve et nyt konkret samtykke.

Vi vil løbende slette personoplysninger, som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Sletning af personoplysninger vil blive foretaget efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark.

Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger ud over forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en mail til: data@ihaarhus.dk med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker samtykket tilbage må du regne med, at det vil betyde, at dit ophold på Idrætshøjskolen Aarhus skal bringes til ophør da Idrætshøjskolen ikke vil kunne leve op til dennes forpligtelser som højskole.

BETALING
Betaling for tilmelding til højskoleopholdet fra 17/3 – 23/3 foregår i henhold til en betalingsopgørelse, du vil modtage på email. Ved afmeldelse af opholdet indtil 8 uger før kursusstart, returneres 50% af dit indbetalte beløb for opholdet.

Betaling for tilmelding til La Santa fra 24/3 – 31/3 foregår i henhold til en faktura, som du modtager på email. Tilmelding til La Santa er bindende og den fulde betaling opkræves ved afmeldelse. 

AFLYSNING AF KURSUS
Gennemførelse af hvert enkelt kursus afhænger af antallet af tilmeldinger. Ved evt. aflysning af et kursus vil tilmeldte deltagere få besked senest fire uger før og refunderet deres fulde indbetaling.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Idrætshøjskolen i Aarhus
Vejlby Centervej 53
8240 Risskov
Cvr: 28297319

Tlf. 86213800
Mail: ihaa@ihaarhus.dk
Web: www.ihaarhus.dk

Scroll to Top