Værdigrundlag

De centrale værdier på Idrætshøjskolen Aarhus er:
Hjemlighed, nærvær, respekt, holdånd og engagement

Vi laver jævnligt målinger af højskolens værdigrundlag. Herved får vi en vurdering af hvilke værdier, der er vigtige for eleverne, og hvordan vi som højskole performer på dem.


værdigrundlag logo idrætshøjskolen aarhus

Måling

Den seneste måling er fra december 2014. 100 elever besvarede undersøgelsen, hvilket betyder en besvarelsesprocent på 86 % og en repræsentativ og valid undersøgelse. Hovedresultatet er, at eleverne er særdeles tilfredse, og det er de rigtige værdier, vi måler på.  Endelig viser målingen, at der er en meget fin sammenhæng mellem, hvad eleverne vurderer som vigtigst og hvor højskolen performer bedst.

Tabel 1. I hvor høj grad mener du at Idrætshøjskolen Aarhus lever op til følgende værdier. %
Værdier 1 2 3 4 5 6
Samarbejde 2% 44% 54%
Engagement 2% 12% 88%
Respekt 1% 1% 39% 48%
Udvikling 2% 14% 65%
Aktivitet 25% 63%
Tabel 2. Hvor vigtige opfatter du følgende værdier. %
Værdier 1 2 3 4 5 6
Samarbejde 12% 74% 14%
Engagement 1% 23% 66% 10%
Respekt 1% 30% 58% 11%
Udvikling 1% 29% 60% 10%
Aktivitet 3% 8% 66% 23%

Resultat

Mellem 79 % og 100 % af eleverne vurderer, at Idrætshøjskolen Aarhus i meget eller høj grad lever op til skolens centrale værdier.

Konklusion
Ledelse og bestyrelsen for Idrætshøjskolen Aarhus har besluttet, at det mål man stræber efter er, at minimum 80 % af eleverne skal vurdere, at Idrætshøjskolen i Aarhus ”meget” eller ”i høj grad” lever op til værdierne. Målingen viser, at dette mål er opfyldt for alle fem værdier.

Vedtægter for Idrætshøjskolen Aarhus

Her kan du læse vores vedtægter (uploadet 26.08.2016)

Her kan du se vurderingen af undervisningsmiljøet (uploadet 15.02.2018)