Idrætshøjskolen Aarhus’ politik i forhold til COVID-19 Coronavirus

IHÅ følger de officielle anbefalinger fra Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet fra dag til dag (i praksis fra time til time). FFD Højskoleforeningen i Danmark er også behjælpelig med vejledning på området – menneskelig/juridisk.

PÅ IHÅ tænker vi os om og opfordre til at vi beskytter os selv og hinanden
Vi undgår i stor grad håndtryk, kram og knus – Bemærk: del ikke mobiltelefoner uden forbehold

Hvis en elev kommer hjem fra et risikoområde efter 1. marts 2020

For elever der er kommet hjem fra et udpeget risikoområde, anbefales det af Sundhedsstyrelsen at blive sendt hjem i karantæne, eller være isoleret i karantæne på sit værelse på højskolen, i 14 dage efter hjemkomsten.
Elever, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med generel eller lokaliseret smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med coronavirus og oplever symptomer på coronavirus, skal ringe til egen læge, og ikke møde op i venteværelse m.v.

Hvis en højskole har mistanke om en elev er smittet

Hvis en elev oplever feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer og har rejst i et risikoområde eller har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt coronavirus skal mistanken undersøges.
Er der begrundet mistanke skal eleven i karantæne hjemme eller isoleres på sit værelse og egen læge skal kontaktes telefonisk.

Hvis der bliver konstateret coronavirus for en elev på højskolen

Bliver en elev testet positiv for coronavirus, uanset om eleven har været i karantæne eller ej, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil højskolen blive orienteret om det videre forløb på højskolen omkring karantæner af elever m.m. af Styrelsen for Patientsikkerhed
Mere info om forløbet kan findes på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ovenstående gælder også for medarbejdere på en højskole.

IHÅ, Risskov den 7. marts

Forstander Henrik Løvschall