Et højskoleophold

Vær klar på en højskoletid, hvor du kan dyrke dine interesser, udfordre eksisterende egenskaber og tilegn dig nye i trygge rammer. Du kommer på en rejse, hvor du opnår nye horisonter og bevæger dig både fysisk, mentalt og socialt gennem idræt, musik og kultur.

Du vil leve livet i et fællesskab, som du måske aldrig kommer til at opleve igen.

Du vil møde passionerede og nærværende undervisere og generelt engagerede ansatte, hvad end det er i køkkenet,  på kontoret eller i serviceafdelingen.

Et højskoleophold hos os på Idrætshøjskolen Aarhus er enten fra januar til juni i foråret, fra august til december i efteråret eller et helt år. Se længderne her:

Forårskursus: Varighed 23 uger, begynder i januar.
Efterårskursus: Varighed 19 uger, begynder i august.
Helårskursus: Varighed 42 uger, begynder enten januar eller august.


Som en tidligere højskoleelev engang har udtalt:

“JEG KAN IKKE HUSKE, HVAD JEG LÆRTE PÅ HØJSKOLEN, MEN JEG VIL ALDRIG GLEMME DET”

Hvad er en højskole?

En højskole er et lille samfund, hvor eleverne sover, spiser, har undervisning og generelt deres liv sammen med en masse jævnaldrerende unge. Modsat andre skoleformer er en højskole uden lektier, pensum og eksamener, og vi har ingen krav eller faglige forudsætninger. Altså er alle velkomne!

Højskoler hører til under højskoleloven, hvilket vil sige at hovedsigtet er at give eleverne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Målet er at uddanne eleverne til gode, vidende og omsorgsfulde mennesker, der kan gebærde sig i samfundet.


Vores elever er i høj grad unge mennesker i alderen 18-24 år, der bruger 5-12 måneder hos os på Idræthøjskolen Aarhus, som en forberedelse til deres videre liv eller uddannelse. Vores elevgruppe repræsenterer et bredt udsnit af den danske ungdom både i forhold til samfundsmæssig, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund, og består også af omkring 20% internationale elever fra hele verden.

Besøg os!

Mærk stemningen på IHÅ med en rundvisning.

Tilmeld dig!

Vær sikker på at få en plads på et af de næste ophold.