[]
1 Step 1
Bestil brochure
Jeg vil gerne bestille en brochure omkring:
Dit fulde navn
AdresseGade
nr.
By
Postnr
Mobilnummer
Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.
Du er ved at bestille en brochurer fra Idrætshøjskolen Aarhus. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler de personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrerer din henvendelse til Idrætshøjskolen Aarhus. Den dataansvarlige er: Tinna Sørensen, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov, 8741 1438, [email protected] Formålet med behandlingen er, at kunne sende dig en brochure om skolen. Idrætshøjskolen Aarhus videregiver ingen oplysninger om dig til andre, med mindre skolen ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 2 år fra din henvendelse. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ligeledes ret til dataportabilitet. Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet, hvis du finder at Idrætshøjskolen Aarhus behandler dine personoplysninger ukorrekt.
Previous
Next

Vælg hvilken brochure du gerne vil modtage, og vi sender den med posten til dig.

Du kan også læse et udvalg af vores brochurer online: